Заместник- директори през периода 1950 - 2008г.
1. Христо Динев Славов
2. Никола Ненчев Янакиев
3. Иванка Йовчева Младенова
4. Стоянка Атанасова Йорданова
5. Иван Петков Братоев
6. Аелита Николаева Лъскова
7. Мария Иванова Мандрова
8. Моньо .Георгиев Богданов
9. Мария Христова Марчева
10. Таня Иванова Борисова
11. Ерика Владимирова Стойчевска
12. Господин Христов Славов
13. Цветана Антова Мечкова
14. Красимира Иванова Кючукова
15. Мариана Кънчева Стефанова
Директори през периода 1950 - 2008г.
1. Екатерина Георгиева Миронова - 1950 - 1977г
2. Аелита Николаева Лъскова - 1977 - 1978г.
3. Донка Жекова Чакърова - 1978 - 1989г.
4. Мария Христова Марчева - 1989 - 1991 г.
5. Мария Колева Пенева - 1991 - 1992г
6. Жельо Желязков Иванов - 1992 - 2006г.
7. Николай Димитров Тодоров - 2000г.
8. Цецка Асенова Иванова - 2007г

                                     Първият учителски колектив е изграден от 15 учители:

                          
 
                                           През 50-те години нови попълнения са в училището:През 60-те години работа в Гимназията започват:
Анна Борисова               
Ботьо Зафиров                        
Васил Динков                            
Васил Йовчев
Веселин Герджиков       
Веселина Кьосева                    
Георги Янков                            
Деньо Маринов
Христо Косев
През 1960г. за заместник-директор е назначена Стоянка Йорданова
През 70-те години своето поприще в Гимназията намират:
Аелита Лъскова             
Антоанета Банова                   
Богдан Богданов                        
Велик Годжанов
Веселина Златанова       
Данаил Димитров                                       
80-те години довеждат в Гимназията:
Анелия Загорчева           
Атанаска Енчева                    
Господин Господинов                
Гроздена Христова
Доньо Донев                                                         
През 90-те години с Гимназията свързват съдбата си:
Александър Буров
Атанаска Янева
Ваня Ценкова
Васил Стоянов
Венета Димитрова
Веселина Янкова
Виолета Кънева
Владимир Стойчев
Г анчо Кацаров
Г еорги Г еоргиев
Г осподин Комбаков
Господин Славов
Даниела Г олеманова
Деяна Димова
Димитър
Добруджалиев
Екатерина Кукушева
Емилия Аралова
Емилия Тодорова
Ерика Владимирова
Красимир Асенов
Жана Цонева
Жельо Иванов
Запрян Димитров
Златина Асенова
Зоя Георгиева
Ива Иванова
Иван Колаксъзов
Красимира Кючукова
Мариана Димова
Мария Чобанова
Стоян Димитров
Таня Борисова
Таня Николова
Таня Тонева
Татяна Костадинова
Тихомира Христозова
Тодор Ковачев
Тотка Раева
Цветана Балтаджиева
Цветана Канева
Цветана Мечкова
Цеца Асенова
Явор Акълдашев
Яна Колаксъзова
Милко Михайлов
Минка Славова
Надя Найденова
Недялка Ленова
Николай Тодоров
Николина Христова
Петър Маринов
Петър Петров
Росица Димитрова
Росица Николова
Румен Хайгъров
София Вълчева
Станимир Борисов
Стефка Стоянова
През първото десетилетие на XXI век съставът е попълнен с:
Бойко Христов                
Лина Борисова                      
Милен Тилев                                   
Боряна Димитрова
Маргарита Славова            
Милена Ганчева                                      
Дългогодишен счетоводител е г-н Станьо Кабаиванов.
Животът на гимназията е немислим без компетентната работа на секретар- касиерите:
Елена Милева                
Анелия Донева                                           
Богдана Пеева            
Веселина Кьосева              
Галина Никлюдова             
Господин Атанасов
Мария Василева               
Директор е Екатерина Миронова, завеждащ учебната част- Петко Цанев
Димитър Караджов         
Димка Жекова                         
Желязко Бонев                      
Живка Грашева
Мария Славова                        
Пенка Драгиева                     
Пенка Чапарова
Тонка Сярова                  
Димитър Караджов
Богдана Македонска       
Бойка Ангелова                      
Ганчо Дунев                             
Георги Байданов
Георги Начев                  
Гинка Станилова                    
Господин Колев                                                     
Димитър Македонски
Донка Колчева                
Донка Огнянова                     
Екатерина Вълчева                   
Елена Стайкова
Зафир Георгиев              
Златка Василева    
Камелия Мартинова                 
Маргарита Стоянова
Мария Димитрова          
Мария Калъчева                      
Невена Берова                          
Павлина Ташкова
 
Славка Караиванова               
Стефан Михайлов                     
Стефанка Мирчева
Фотина Тодорова           
Янка Прангова
Райна Вълчева  
Донка Груева                 
Иванка Маринова                    
Иванка Младенова                     
Йовчо Йовчев
Лунка Димитрова          
Мария Данаилова                    
Мария Пенева                            
Мария Проданова
Мария Тутова                
Марко Стоянов                       
Моньо Богданов                        
Невена Райкова
Никола Кириловски      
Никола Хаджитанев                 
Пейчо Гайдаров                        
Радка Косева
Радост Георгиева          
Руси Недялков                         
Сава Савов                                
Стефанка Узунова
Теменуга Цекова           
Тодорка Илкова                       
Христина
Капсамунова             
Double click to edit
Донка Чакърова                          
Елена Чаушева
Жасмина Арнаудова      
Жельо Гешев                          
Иван Гочев                                 
Мария Мандрова
Мария Марчева              
Мария Николова                    
Мирчо Мирчев                            
Мъмчо Мънчев
Надя Танева                   
Наталия Томова 
Петра Г еоргиева                         
Петра Радикова
Стефан Василев             
Стоянка Иванова                    
Събка Атанасова                        
Тодор Балкански
Дора Недялкова                     
Елена Герганова                          
Жана Керцадова
Калина Чукалова            
Любомир Любенов    
Манол Славов                             
Мария Стоева
Милка Минева                      
Станка Тодорова                   
Стефка Тотева  
Стоян Турнов
Стоянка Арнаудова        
Таньо Танев                          
Цвета Бакалова                             
Ценка Милчева
Виолета Гьонева                             
Мариана Стефанова
Милена Горчева                 
Донка Георгиева                   
Мария Шмилева                              
Нели Чолаков
Евгения Митева                 
Мария Колева                        
Петя Арнаудова                              
Желка Колева
Мартин Ранчев 
Снежана Георгиева               
Женя Димитрова                             
Маруся Шопова
Таня Дамянова                  
Калинка Стаматова
Дамянка Пеева                 
Тонка Симеонова
Динка Попова                  
Мария Митева
Мирослава Димитрова