ПРОМEНИТЕ
           1990/91 година ще се запомни с бурни и необратими процеси, с първите от 47 години насам учителски стачки, с нови министерски решения.
        За първа година в училището учат 8 паралелки в XI клас, от които 3 без професионална и 5 с професионална подготовка. Продължава обучението на паралелките профил “биология” и разширено изучаване на немски език. Ново е и ръководството на училището. За директор е назначена чрез конкурс по документи г-жа Мария Марчева, а за зам. директор- г-жа Таня Борисова. Въведена е задължително избираема подготовка (ЗИП) за XI клас.
          През 1992/93 година със заповед на Министерството на образованието и науката се въвежда нов учебен план, a VIII, X, XI клас продължават обучението си стария учебен план. В началото на учебната година е проведен конкурс за нов директор на училището. Избран е г-н Жельо Желязков Иванов. За повишаване ефективността на обучението на учениците се използват и възможностите на научните и културни институти.
          През учебната 1993/94 година е въведен нов учебен план в X клас.
      В гимназията са разкрити и профилирани паралелки с прием след седми клас:“Биология”-2 паралелки, “Български език и литература” и
“Изобразително изкуство”- по една паралелка. В профилираните паралелки курсът на обучение е до XII клас. Трима учители са с първи клас квалификация: С. Иванова- по немски език, С. Арнаудова- по руски език, и В. Стоянов- по математика, 16 са с втори клас.
        Педагогическият съвет прави предложение пред Министерството на науката и образованието чрез Общински съвет- Стара Загора, за промяна на статута на училището от СОУ (средно общообразователно училище) в Гимназия. Предложението е одобрено със Заповед- РД 14-31 от 20 май 1994г. на МНО, публикувана в ДВ, бр. 45 от 3 юни 1994г. Училището придобива статут на Гимназия.
          В обучението по чужд език учениците се включват в организирано от Гьоте институт- гр. Мюнхен, състезание “Паметник на тема “Следи на немското присъствие” в региона на Стара Загора”. Ученици от XI клас се представят много добре и разработките им получават висока оценка.
          През 1994/95 година ученичката Христина Трифонова от XI “б” спечелва I място в националния конкурс за средношколци по поезия, посветен на 100 години от рождението на Гео Милев.
         През 1995/96 година, учениците от X в клас, заедно с класен ръководител г-н Хайгъров, посещават гр. Самара в състава на делегация от Общински съвет. Създаден е ученически хор с ръководител г-жа Ценка Милчева, учител по музика.
        Учениците от профил “Изобразително изкуство” участват в общоградската ученическа изложба за 24 май и в национален конкурс-пленер в гр. Пловдив между профилираните паралелки по изобразително изкуство и получават първи награди.
         През 1996/97 година на 2 юни е проведена кръгла маса, среща-разговор с учениците от XI клас, с ръководител Донка Груева, и г-н Ганчо Кацаров. Спонсор на срещата е г-н Йордан Йорданов- директор на M3 “Червено знаме”.
         През 1997/98 година на основание Заповед- РД - 09 480 от 22.06.1998г. на министъра на образованието дипломите се подпечатвате кръглия печат на училището. Стимул за всички е честването на 1.50-годишния юбилей от рождението на Христо Ботев. Организирана е среща с доц. Сергей Герджиков- автор на учебника по философия. Петър Константинов представя пред учениците на гимназията книгата си “История на България”.
          Учениците от гимназията заемат II място в националната викторина- конкурс “ 120 години от Освобождението на България”, проведен на 1 март в гр. Стара Загора. Отборът участва в научна конференция в гр. Самара, Русия. Подготвени са от преподавателите по история г-жа Я. Желева и г-жа Н. Христова.
        През 1998/99 година са проведени практикуми в гр. Велико Търново с XII клас, профил “История”, и в Трявна- профил “Биология”. Учениците от XI клас, профил “Изобразително изкуство”, участват с рисунки в конкурса на фондация “Отворено общество” на тема “Лято и любов без наркотици” и спечелват I-ва и II-ра награди. Мариета Николова от XI в клас представя гимназията в националното състезание по химия, проведено в гр. Враца.
         През 2000г. тържествено е отбелязан 50-годишния юбилей на гимназията. По този повод са създадени и символите на гимназията. Художничката Атанаска Янева изработва проектите за знамето и герба, а проф. Жеков композира химна. Специален гост е кметът на Стара Загора- Д-р Евгений Желев- бивш възпитаник на Гимназия “Христо Ботев”. В прочувствено обръщение той изразява голямата си признателност към преподавателите, които са съдействали за изграждането му като личност и гордост, че е част от елитната Първа гимназия. Обещава вечна съпричастност и помощ за любимото училище... “Вечната съпричастност” продължава до 2001 г.

                                                                                                              ***