След завършване на второто си висше образование бях назначена за директор на Втора девическа гимназия “Христо Ботев” в гр. Стара Загора. След 1 година девическата гимназия се премества в Четвърто девическо училище, а мъжката гимназия в Трето средно училище с директор Георги Попов, През 1963г. Трето и Четвърто училище се сляха и образуваха Първа гимназия “Христо Ботев”, с директор Екатерина Миронова, а от началния и среден курс на двете училища се създаде основно училище “Вела Благоева”, а Георги Попов бе назначен за директор на новосъздадения техникум по химия.
        Задачите на учебните заведения в гр. Стара Загора, а и в Републиката бяха да се организира високоефективна учебно-възпитателна дейност чрез урочното съдържание и извънкласната дейност.
        Първа гимназия се комплектува от 22 паралелки и 38 учители. Основна задача на колектива беше да се подготвят високообразовани и възпитани ученици, които да се реализират в нацията и обществено полезния труд. Успехът на
гимназията варираше около 5,25. Приемът във вузовете беше 80 до 95%- поради тези добри резултати МНП разреши на училището разширено изучаване на немски език. последователно и на френски език. За пръв път в нашето училище се въведе и изучаване на английски език с преподавател Христина Капсамунова. Този добър опит даде възможност на много ученици да продължат обучението си по съответните езици във вузове и да станат след това преподаватели.
        В гимназията се въведоха звуково-визуални средства при обучение. Още през 1954г. след поредното си посещение в ГДР донесох първия шрайбпроектор. Въведе се дистанционно управление в уроците по физика, използваха се магнитофони записи, създаде се специална зала за индивидуално обучение по различни чужди езици.
        По решение на МНП в училището се въведе политехническо обучение за девойките, въведохме дамски шев, създадохме кабинет по дървообработване, по математика и кибернетика. По история, география, литература се използваха аспектомати, магнетофонни записи. Освен чрез урочната работа, учениците получаваха знания в различните кръжоци. По физика учителят Димитър Македонски създаде кръжок на името на великия Фредерик Жулио Кюри. Този кръжок развиваше своята дейност и чрез семинари, конкурси създаде се лична връзка с великия Кюри. Чрез кореспонденция той изпрати своя снимка с автограф и послание към учениците. Кръжокът осъществяваше заедно със своя ентусиазиран преподавател много екскурзии, съпроводени с китарата на колегата Македонски. Кръжоци имаше по литература, където учениците изразяваха своите литературни постижения, ръководени от учителката Мария Проданова. Изнасяха се рецитали. По химия кръжокът, ръководен от Руси Недялков развиваше широка образователна дейност и се изработваха уреди и помагала по химия.
        Успехи имахме и по физическо възпитание. Отборите по гимнастика, баскетбол и волейбол бяха национални първенци и донесоха много купи. Колегите Георги Янков и Господин Колев работеха неуморно и за физическото развитие на учениците. По пеене учителят Доньо Михов организира хор и оркестър от 120 души, които през 1974г. станаха национални първенци и получиха златни медали и екскурзия до ГДР. Независимо, че не се изучаваше предмета рисуване, редовно се провеждаха конкурси и израснаха добри художници. Ученичката Богомила Мирева стана отличен художник, замина за Америка, а през 1991 г. предаде на нашия посланик там 500 000 долара за обучението на младите художници. Нашата ученичка Мария Диманова сега е сценограф и художник в Народния театър в София.
        За развиване музикалната култура на учениците със събрани средства от вторични суровини, закупихме пиано и създадохме много добри връзки с народната опера в Стара Загора, където периодично водехме учениците на спектакли. Голяма гордост за училището са Анна Томова-Синтова, която беше наша ученичка от първи до осми клас, а след това завърши гимназия в училище “Иван Вазов”, където баща и беше назначен учител. Стефка Минева- певица завърши нашата гимназия и пожъна големи успехи.
        За патриотичното интернационално възпитание се работеше много активно. През 1968г. по случай 120 годишнината на Христо Ботев, 120 ученици и учители
с кораба Радецки осъществиха безсмъртното пътуване на Ботевата чета. Получихме специално поздравление от правнука на капитана на кораба Радецки.
       Установихме връзки с ГДР и наши ученици и учители по немски език всяка година осъществяваха реципрочни посещения в двете държави. Установихме връзка с 54-то училище в град Одеса със взаимни посещения. По случай 100 години от Парижката комуна направихме голямо честване на френски език, изпратихме телеграма до ЦК на френската компартия и получихме специално поздравление от генералния секретар Жак Дюкло.
        Благодарение на високоефективната учебно-възпитателна работа много от нашите ученици станаха отлични специалисти и родолюбиви граждани. Само в Стара Загора имаме повече от 40 лекари, повече от 100 архитекти, повече от 100 ученици, офицери в армията и полицията, юристи. Гордост за нас са и професорите: Петър Жеков по ветеринарните науки в Тракийски университет, Енчо Герганов- по литература в СУ “Св, Климент Охридски” в София, Станчо Червенков по химия, доцент Георги Станков- по математика, Надя Танева- по немски език, всички от факултета по ветеринарна медицина в град Стара Загора.
        Голяма заслуга за успехите на училището имаше пионерската и комсомолската организация. Те работеха всеотдайно за успеха, културата и трудовата дейност на учениците. С голяма любов си спомням за комсомолските ръководители: Диана Стоилова, Антоанета Банова, Донка Черковска, Д-р Евгений Желев. Те станаха и прекрасни специалисти и сега работят всеотдайно на своя пост.
        В училището работеше и профсъюзната организация с ръководител Ботьо Зафиров- учител по история с голям опит и професионална подготовка.
        В училището имаше и партийна организация от 9 члена. Макар и малобройна, тази организация беше с авторитет, без да налага на останалите преподаватели авторитарен режим. Партийните секретари Донка Ангелова и Веселин Герджиков бяха много добри специалисти, уважавани от учители и ученици.
        В училището работеха следните заместник директор: Петко Цанев, Никола Янакиев, Иван Братоев, Господин Динев, Стоянка Йорданова. Те бяха високо ерудирани специалисти и педагози. Първа гимназия израсна като едно от водещите училища не само в Стара Загора, но и в окръга и Република България. Оценявайки тези постижения, МНП и ЦК на БКП наградиха някои учители, както следва.
        Стоянка Йорданова, зам. директор с орден “Червено знаме” и орден “Кирил и Методий”, Фотина Тодорова- учител по математика с орден “Кирил и Методий”, Лунка Димитрова- учител по математика с орден “Кирил и Методий”, Доньо Михов- учител по пеене с орден “Кирил и Методий”, Екатерина Миронова. заслужил учител и герой на социалистическия строй. С радост видях, че след толкова години забрава, отново тази година президентът Георги Първанов награди просветните дейци с орден “Кирил и Методий”.
        Първа гимназия след промените в България продължава да съществува, но с огорчение, че беше отстранена от собствената си сграда, което не и дава
възможност да развие своите способности. Да се надяваме, че просветните и
административните ръководители на града, ще и възвърнат достойното й място.

                                                                                                        Екатерина Миронова
                                                                         ***
ПЪТЯТ...