На уважавания от всички доайен на германистите в нашия окръг, г-н Георги Начев, беше възложена задачата за изработи съответната програма. Съгласно тази програма езикът се изучаваше в 9 часа седмично, с часове по следните предмети :
            1.История на България
            2.География на България
            3.История на Германия
            4.География на двете германски държави, съществуващи по онова време
            5.История на изкуството
            6.Работа с художествени произведения - проза и поезия от класически и       съвременни      автори
            7.Работа с вестник
            8.Екскурзоводство
            9.Кореспонденция с младежи от ГДР
        Учениците проявяваха особен интерес към екскурзоводството, по който предмет имаха по 6 часа практика всеки петък, разделени на две групи. За отличните резултати допринасяха и практическите занимания в края на учебната година, с теория и посещаване на туристически обекти в страната, както и практиката на обменни начала с германски ученици- в гр. Лайпциг, ГДР и на морето през лятото.
        Курсът завършваше с изпит в София към “Балкантурист”. Учениците получаваха свидетелство за редовни екскурзоводи.
        За съжаление, по здравословни причини, г-н Начев можа да изведе до край само първия випуск. Тогава ми бе възложено да продължа тази дейност. Това голямо предизвикателство изискваше огромни усилия.
        За високото ниво на обучението по немски език говори и фактът, че нашите ученици конкурираха учениците от немските езикови гимназии на приемните изпити за немска филология в Софийския и във Великотърновския университети и заемаха първите места в листите на приетите студенти.
        През 1973г. в нашето училище дойде млада учителка по немски език, бивша ученичка в специализираната паралелка- Стоянка Илиева-Иванова, с която работих до края на учителския си стаж. С придобития вече от мен опит и с големия ентусиазъм и великолепни знания на младата учителка, нашата работа достигна наистина голяма висота. Опитът ни се изнасяше на национални конференции, организирани от Министерството на просветата, на конференции в Културния център на ГДР в София, както и на юбилейни научни сесии, организирани от Националното дружество на преподавателите по чужд език и литература. Педагогическите списания у нас- “Руски и западни езици”- и в чужбина- “Deutsch als Fremdsprache” (в ГДР) и “Иностраннме язмки в школе” (в тогавашния Съветски съюз) също печатаха наши материали.
        През всичките години, в които водих тази паралелка сама, а по-късно и в тандем със Стоянка Илиева, нашето училище даде на обществото ни 23 отлични млади специалисти, свързани с немския език- учители, преподаватели във висши учебни заведения у нас и в чужбина, преводачи и екскурзоводи.
        Тук искам да подчертая проявения интерес към работата ни от директора на училището, г-жа Миронова, както и помощта на нашето министерство, към което често се обръщахме с въпроси и за съвет. Тогавашният министър на просветата, г- н Кирил Стоянов, стана приятел на учениците и често посещаваше часовете по немски език- сам или понякога придружен от германски журналисти.
        На края ще добавя следното; може само дълбоко да се съжалява, че в последно време една такава великолепна традиция не е продължена и до днес.
                                                                                                     
                                                                                                     Стефанка Мирчева
                                                                                            бивш преподавател по немски език
                                                                        ***
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СТРАНАТА
        За Гимназия “Христо Ботев” може дълго да се говори, но аз се спирам само на една от дейностите, с която с право се гордеехме.
        През 60-те години училището, под ръководството на г-жа Екатерина Миронова, вече беше извоювало своето първо място по високи постижения в града и заемаше едно от водещите в страната. Точно по тази причина Министерството на просветата експериментира въвеждането на паралелка със засилено изучаване на немски език, за първи път в страната, в обикновена гимназия.