В НОВИЯ ВЕК
        На 2 юни 2001 г., представители на гимназията участват в Национална среща на училищата, носещи името на Христо Ботев. През същия месец се провеждат и два практикума- на учениците от профил “история” в старите
български столици Плиска, Преслав и Търново и на учениците от профил “биология” по р. Ропотамо, резерват Аркутино, Созополския залив и Странджа. Гимназията е включена в проекта “Красива България”, за обновяване фасадата на сградата.
       Учебната 2001/2002 година е богата на събития и успехи. Особено активни са учениците от профил “Изобразително изкуство”, които участват в изложба по случай юбилея на ТЕЦ “Марица изток 3”, като участието е благотворително, с цел набиране на средства за болните деца от Гълъбово. Оригинална изложба на открито е реализирана по повод откриването на Художествената галерия в града от президента на РБългария. Ученичката Мария Бекярова е избрана за млад кмет на община Стара Загора.
        Ежегодно учениците от профил “Изобразително изкуство” представят своите творби на изложби. През 2007г. Данко Стоев от IX а клас получава наградата на спонсорите, за участието си в Национален пленер проведен в гр. Пловдив. Същата година абитуриентите от профила изработват рекламната брошура, свързана с новия прием в гимназията.
        Традиционно отлично се представят на различни форуми и учениците от профил “история”. През 2003г. отборът на гимназията спечелва I-во място в състезание, посветено на 90-годишнината от Балканската война и Одринската епопея, за което е награден с екскурзия до Одрин. През 2004г., за участието си в научна конференция, посветена на 160 години от рождението на кап. Петко войвода, ученици от гимназията са наградени с екскурзия до Гърция. През 2008г. представители на училището участват с научни и мултимедийни разработки в две научни конференции- по повод 130 години от Освободителната война и 95 години от Балканската война. Наградени са с екскурзия до Турция.
        През 2004г. г-жа Антоанета Банова възражда някои традиции на гимназията, радващи се на голям успех в миналото. Създава се кръжок по художествено слово и се възстановяват прегледите на художествената самодейност. През 2005г. ученикът Димитър Константинов от XI б клас спечелва I-во място в общоградски конкурс по художествено слово. През 2007г., по случай 24 май, кръжокът по художествено слово изнася рецитал “Признание”, в залата на театъра, на общоградски празник на учителите- ветерани, организиран от редакция “Пламък” и община Стара Загора. През същата година, ученичката Неделина Йовчева, от XI а клас спечелва първо място в конкурс за написване на любовно писмо, организиран от МОС, по случай 14 февруари.
        Учениците от гимназията участват редовно в провежданите ежегодни олимпиади по биология, химия, география и философия и се представят отлично. През 2005г. ученикът Александър Осадчик спечелва I място на националния кръг на олимпиадата по руски език, за което е приет без приемен изпит в Софийския университет. През 2007г. Борислав Стефанов от XI г клас спечелва I място за изработен от него проект, свързан с кампанията “Мечтая за свят без насилие”. От същата година г-н Милен Тилев поддържа редовно изработените от него сайт и електронен дневник на гимназията.
        През 2005г. е осъществена една огромна несправедливост към гимназията, подготовката за която започва още 2000 г. Отнета е сградата, с която я свързват не само всички поколения нейни ученици, а и всички старозагорци. Гимназия “Христо Ботев” е “пребазирана” в сградата на VII основно училище.
        През 2007г. гимназията спечелва собствен проект “Стара Загора- история и съвременност в творчеството на учениците от гимназия “Христо Ботев”“, по програма на Министерството на образованието “Училището- територия на учениците”.