Ива-Симона Любомирова Ангелова - 12 б Деница Руменова Максимова - 12 б Иванка Стойчева Петкова - 10 а Виолета Соянова Христова - 12 б
Теодора Николаева Сталева  - 12 б Стефка Монева Монева - 12 б Христина Тинкова Лалева - 12 б Ивелина Драганова Пейчева - 12 б
Деница Руменова Максимова - 12 б Галина Начева Коларова - 12 б Искра Ванева Иванова - 12 б Виолета Стоянова Христова - 12 б
Полина Стефанова Генчева - 12 б Станислава Атанасова Атанасова- 12 б Светла Стойкова Иванова - 10 а Габриела Божидарова Минева  -10 а
Анета Златомирова Златева - 12 б Доляна Ганева Ганева - 9 б Димитрина Станевяа Пулева - 9 б Полина Стефанова Ганчева - 12 б
Румен Славчев Тилев- 10 а Ива Каменова Петкова  - 10 а Ивелина Неделчева Кирова - 12 б Антон Лазаров Лазаров - 10 а
Йоана Антонова Иванова- 10 а Антон Лазаров Лазаров  - 10 а Лора Богомилова Димитрова - 10 а Данко Светлинов Стоев - 10 а
Ивелина Руменова Димитрова - 12 б Николина Ангелова Ангелова - 10 а Лора Богомолова Димитрова - 10 а Таня Тенчева Тенева - 9 б
Теодора Радославова Джамбазова - 10 а Христофор Божидаров Минев - 10 а Христофор Божидаров Минев - 10 а - Компютърна графика Теодора Радославова Джамбазова - 10 а
Светла Стайкова Иванова 10 а