Откога пишеш?
И.П.Пиша от 14-годишна. Не твърдя обаче, че има нещо специално, което ме е вдъхновило, или конкретна причина, накарала ме да редя рими. На тази възраст човек мени настроенията си ежеминутно, случват му се нови и непознати неща, аз намерих начин да изразявам емоциите си, събирайки ги в стихове,
Какво определя емоционалния свят на твоята поезия?
И.П.Темпераментът. Той е силна част от моята същност, изиграл е важна роля в много от житейските ми решения и е „задвижващият механизъм” в стихотворенията ми. Може би те не са структурно и граматически добре издържани, но са истински, написани са със сърце и са пълни с емоция.
Ивелина Драганава Пейчева
                                           представена от

                      Кристина Лъчезарова Гьокова 11 г
                        Ивелина Петьова Николаева 11 г
        Ивелина Пейчева е в 12 клас, профил „Изобразително изкуство”. Обича да чете фантастични и криминални романи, убедена е, че ще продължава да пише, защото това я прави щастлива и пълноценна.
                          ПОЖАР
Над спокоен град нощта надвисна,
но едно момче не може да заспи.
Какво го мъчи, може би любима?
А може би любимата си ти?!

Стихия луда във сърцето му
бушува и пламък див отвътре го гори.
Дали душата му на любовта робува?
Ах, защо не може да заспи?

                               ТЯ
Тя беше като ангел, но отлитна
към небесата чисти и просторни,
а аз стоях отдолу и й виках,
исках да усетя за последно устните греховни.

Тя беше моя, но си тръгна.
Като гълъб див, уплашен отлетя,
но чувал бях аз някога отдавна,
че гълъбите винаги се връщата у дома.
                       ТРЕПЕТИ
Да те целувам искам, а не мога.
Да те докосвам искам, а не мога.
Между нас застанала стена от огън,
тялото изгаря, щом до тебе се докосне.

Тръпна цяла, сякаш обладана,
от стихия дива сякаш залюляна.
Една целувка стига само
да обуздая тези люти хали.