Калъп за учители

        Чули сте за фабриката, ала не сте чели в "Училището" на буля Блъсковица, да видите какъв пък калъп за учители е приготвил синът на дяда Блъскова. Слушайте да ви го опише "Будилникът".
        Първо и първо - учителят трябва да знае нещо повече от децата, които ще учи.
        Второ и второ - когато ги той учи, или не учи, то трябва с очи да гледа долу на земята, а духът му да е издигнат горе на таванът, а сам той да не е в кожата си.
        Третйо и третйо, понеже децата ги предава на учителят сам Христос, а не родителите им, то най-тежка служба на учителят е: да запази тяхната драгоценна и сладка невинност, дорде остареят, - което е най-главната цел на възпитанието, а сичко друго наоколо (пръчка, книги и др.) са колайлъци, сир. - шарлатанлъци.
        Четвърто и четвърто най-после - учителят трябва да бъде: търпелив като вол, добър като ягне и телесно здрав като битолски просяк.
        Мъчно се усвояват такива свойства от един учител, но с божа воля, като се поотворят тук-таме фабрики за попове-учители или учители-попове, то - "дето махнеш със сопа - таквоз добиче ще удариш".
                                                                                   [в. Будилник, г. I, брой 2 от 10 май 1873 г.]
                                                                                                                                         
Христо Ботев - проза
Ще се намери ли?

        Ученолюбивата Търновска община търси учител със следующите качества и способности:
        1) Да не е вкусил още от дървото "познания добра и зла".
        2) Да не е изгнан правди ради из никоя община.
        3) Да не е употреблявал и да не употреблява спиртуозни напитки, с пиенето на които да прави зарар<\l > на жабите.
        4) Да не е сребролюбец, та да иска сяка година и секи Великден пари.
        5) Да е красноречив, за да може да убедява хлебарите, бакалите и тия, що продават капки за утешение и за подкрепяние на стомахът.
        Който от братята желае да занеме катедра в престолният град, нека се отнесе за споразумения до устабашият<\l > г. Гранитски, под адреса: Улица Веселие, Градус 18. - Конкурсът ще бъде или в ханът на Йоноолу, или в кафенето на Момчоолу.
                                                        Първа публикация във в. "Будилник", I, бр. 3 от 20 май 1873.
           1 Вреда
           2  Главен майстор
Обрезание на жените

        Чуйте бееееей!!! Чуйте сички глухи, слепи, сакати, неми! - Чуйте и елате, вижте: в Русчук са дошли една сюрия българки, за да се турчат! Но нашите патриоти, които и от мене по-яката викат (а джобовете си със зъби стискат): "Просвещение! Просвещение, а не революция трябва на нашият народ" - те са се решили да не оставят тия жени слепи и необразовани, па макар и да се потурчат. "Просвещение! Просвещение! Турското правителство ще изпълни своята отеческа обязаност и ще проводи Геновича да изпълни обрядът на обрезанието, защото според умът на тоя мъж обрезание, обрезание трябва на българският народ. "Просвещение, просвещение!" Екзархията ще изпрати Найденова, да занесе на сяка жена по един чифт едриненски жълти чехли. "Просвещение, просвещение!" "Добродетелната дружина" ще изпроводя Трудова за ходжа, Мънзова за софта (просвещение!) и ще им купи по една жълта антерия, а одеските българи по една бяла чалма (просвещение!) и виенските - по един зелен пояс. "Просвещение! Просвещение!" Арнаудов и Михайловски ще преведат коранът.
        "Просвещение, Сапуновци, просвещение", но тоя човечец или това говедо, което търси "кометата" да й се оплаче, че турчат жена му - какво ще му речете, а, патриоти? "Просвещение! Просвещение!" "Добродетелната дружина" ще го проводи в полицията на рахатлък или в някое консулство на покаяние.
        Но мълчете, да не просветят и мене.
                                                                                                                                                                Янесум
Първа публикация във в. "Будилник", I, бр. 3 от 20 май 1873.