Facebook
Twytter
You Tube
Google
E.Uzunov © 2013 All rights reserved
П Л А Н   П Р И Е М    за учебната 2021/2022 г.

ПРИЕМ за ПЕТИ КЛАС

Една паралелка по 26 ученици


ПРИЕМ след завършен 7 клас , основно образование

Една  паралелка   26 ученици

Професия:   " Социален асистент"   - дневна форма на обучение

Срок на обучение:   5 години

Чужд език:   Английски език - без интензивно и без разширено

Балообразуване:  Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план.

                        - Биология и здравно образование
                        - История и цивилизации
                                - Два пъти оценката по БЕЛ от НВО
                                - Два пъти  оценката по Математика от НВОРаботно време : 8:00 - 17:00 ч.


ПРИЕМ за ПЪРВИ КЛАС

Една паралелка по 22 ученици