СУ "Христо Ботев"
гр. Стара Загора
ул. Майор Таньо Кавалджиев
№ 168

тел. Директор:
042 622743
тел. канцелария
042 627652
КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ
Facebook
Twytter
You Tube
Google
E.Uzunov © 2013 All rights reserved
П Л А Н   П Р И Е М    за учебната 2019/2020 г.

ПРИЕМ за ПЕТИ КЛАС

Една паралелка по 26 ученици


ПРИЕМ след завършен 7 клас , основно образование

Една ПРОФИЛИРАНА паралелка   26 ученици

Профил:   " Социален асистент"   - дневна форма на обучение

Срок на обучение:   5 години

Чужд език:   Английски език - без интензивно и без разширено

Балообразуване:  Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план.

                        - Биология и здравно образование
                        - История и цивилизация
                                - Три пъти оценката по БЕЛ от НВО
                                - Един път оценката по Математика от НВО


Профилиращи предмети:

                        - Български език и литература
                        - История и цивилизация
                        - География и икономика
                        - Информационни технологии           

ПРИЕМ за ПЪРВИ КЛАС

Две паралелки по 22 ученици