Facebook
Twytter
You Tube
Google
E.Uzunov © 2013 All rights reserved
24 май 2014 г. 24 май 2014 г. Мажоретки 24 май 2014 г.
24 май 2014
май - 2017 / подготвителна група
2017 - Великденска изложба на учениците със специални образователни потребности
Май - 2017 / тържество за завършване на първи клас