СУ "Христо Ботев"
гр. Стара Загора
ул. Майор Таньо Кавалджиев
№ 168

тел. Директор:
042 622743
тел. канцелария
042 627652
КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ
Facebook
Twytter
You Tube
Google
E.Uzunov © 2013 All rights reserved
24 май 2014 г. 24 май 2014 г. Мажоретки 24 май 2014 г.
24 май 2014
май - 2017 / подготвителна група
2017 - Великденска изложба на учениците със специални образователни потребности
Май - 2017 / тържество за завършване на първи клас