"Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира..."
"Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода..."

"...законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството."
"Настане вечер - месец изгрее, звезди обсипят свода небесен;
гора зашуми, вятър повее, - Балканът пее хайдушка песен!"
"…Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!…"
"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."
Из “НАРОДЪТ - ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ”

„Но какво е неговото бъдеще?
Нашият народ има свой особен живот, особен характер, особна физиономия, коя го отлича като народ - дайте му да се развива по народните си начала, и ще видите каква част от обществения живот ще развие той, дайте му или поне не бъркайте му да се освободи от това варварско племе, с кое той няма нищо общо, и ще видите как ще той да се устрои. Или не видите семето, зародиша в неговите общини без всяка централизация, в неговите еснафи, дружества мъжки, женски и детински? Или не видите в него и това, що казахме по-горе?…”

(Вестник “Дума на българските емигранти”, 1871)

Христо Ботев
в началото
напред