Разходка с фотоапарат Разходка с фотоапарат Разходка с фотоапарат Листопад Листопад
Готови за път В зоопарк Аязмото В зоопарк Аязмото На поход до върха На поход до върха
На поход до върха На поход до върха Спортни игри Спортни игри Спортни игри
Рисуване върху стъкло В зоопарка Големите листа Гинко билоба Интересно дърво
Усмивки... На поход На поход Нашият град Нашият град
Първи март 2014 Първи март 2014 Първи март 2014 Украса с миди Украса с миди
22 март 2014 22 март 2014 22 март 2014 22 март 2014 22 март 2014
22 март 2014 22 март 2014 26 април - Да изчистим България за един ден 26 април 2014 26 април 2014
26 април 2014 26 април 2014 26 април 2014 26 април 2014 26 април 2014
26 април 2014 26 април 2014 26 април 2014 26 април 2014
Секция - "Екопътеки и туристически походи"
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището       привлекателно за младите хора
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на чове
шките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
СОУ "Христо Ботев"
Стара Загора
2014 / 2015 учебна година
2013 / 2014 учебна година