Продължете към съдържанието

Квалификация на педагогическите специалисти

  Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – СУ“Христо Ботев“ гр.Стара Загора

  1.Тема на обучението: ‘‘Позитивно решаване на конфликти и развитие на толерантността‘‘

  2.Място на провеждане : Слънчев бряг

  3.Период на провеждане: 18-19.06.2022г.

  4.Начален и краен час:10:00 –16:00 ч.

  5.Наименование на обучителната организация: Бонев груп ЕООД гр.Стара Загора

  6.Брой на участниците:  23  педагогически специалисти