Продължете към съдържанието

Прием за учебната 2021/2022

  ПРИЕМ за ПЪРВИ КЛАС
  Една паралелка по 22 ученици

  ПРИЕМ за ПЕТИ КЛАС
  Една паралелка по 26 ученици

  ПРИЕМ след завършен 7 клас , основно образование
  Една  паралелка   26 ученици
  Професия:   “ Социален асистент“   – дневна форма на обучение
  Срок на обучение:   5 години
  Чужд език:   Английски език – без интензивно и без разширено
  Балообразуване:  Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план.

                          – Биология и здравно образование
                          – История и цивилизации
                                  – Два пъти оценката по БЕЛ от НВО
                                  – Два пъти  оценката по Математика от НВО  Работно време : 8:00 – 17:00 ч.