Продължете към съдържанието

УЧЕБНИ ИЗДАТЕЛСТВА

  Учебни издателства

  8 клас

  1. Български език и литература – БГ учебник, Просвета плюс
  2. Английски език – Просвета 1945
  3. Математика – Просвета 1945
  4. Информационни технологии –  Просвета 1945
  5. История и цивилизация –  Просвета 1945
  6. География и икономика – Булвест 2000
  7. Философия – Просвета 1945
  8. Биология и здравно образование – Просвета 1945
  9. Физика и астрономия – Булвест 2000
  10. Химия и опазване на околната среда – Просвета 1945
  11. Музика – Анубис
  12. Изобразително изкуство – Булвест 2000
  13. Предприемачество – БГ учебник

  9 клас

  1. Български език и литература – БГ учебник, Булвест 2000
  2. Английски език – Просвета 1945
  3. Математика – Просвета 1945
  4. Информационни технологии –  Просвета 1945
  5. История и цивилизация –  Просвета 1945
  6. География и икономика – Булвест 2000
  7. Философия – Екстрем
  8. Биология и здравно образование – Просвета 1945
  9. Физика и астрономия – Булвест 2000
  10. Химия и опазване на околната среда – Просвета 1945
  11. Музика – Изкуства
  12. Изобразително изкуство – Булвест 2000
  13. Руски език – Просвета 1945

  10 клас

  1. Български език и литература – БГ учебник, Булвест 2000
  2. Английски език – Просвета 1945
  3. Математика – Просвета 1945
  4. Информационни технологии –  Просвета 1945
  5. История и цивилизация –  Просвета 1945
  6. География и икономика – Просвета 1945
  7. Философия – Екстрем
  8. Биология и здравно образование – Просвета 1945
  9. Физика и астрономия – Булвест 2000
  10. Химия и опазване на околната среда – Просвета 1945
  11. Музика – Анубис
  12. Изобразително изкуство – Булвест 2000
  13. Руски език – Просвета 1945

  11 клас

  1. Български език и литература – БГ учебник, Просвета плюс
  2. Английски език – Просвета 1945
  3. Математика – Архимед
  4. Гражданско образование – Просвета 1945
  5. Информационни технологии модул –  ИК „ Домино“
  6. История и цивилизация модул –  Просвета 1945
  7. География и икономика модул – Просвета 1945
  8. Български език и литература модул – Просвета 1945
  9. Руски език – Просвета 1945