Продължете към съдържанието

БДП

Списък удостоверения

    СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СУ ,,ХРИСТО БОТЕВ“, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО БДП / 2023/2024г. /

    БДП

      СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ“ 6000 гр.Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора Ул.,,Майор Кавалджиев“№168, тел/факс 042/622743,тел.627652 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ИНФОРМАЦИЯ за проведените дейности, свързани с възпитанието… Прочетете повече »БДП