Продължете към съдържанието

Обществена информация

Квалификация на педагогическите специалисти

  Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – СУ“Христо Ботев“ гр.Стара Загора 1.Тема на обучението: ‘‘Позитивно решаване на конфликти и развитие на толерантността‘‘ 2.Място на провеждане… Прочетете повече »Квалификация на педагогическите специалисти

  Професионална квалификация

   1. Наименование на административната услуга Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 2.… Прочетете повече »Професионална квалификация

   Професионално обучение

    1. Наименование на административната услуга Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния… Прочетете повече »Професионално обучение