Продължете към съдържанието

Списък удостоверения

  СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  В СУ ,,ХРИСТО БОТЕВ“,

  КОИТО ПРИТЕЖАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО БДП

  / 2020/2021г. /

  1.Еленка Алексиева

  2.Янита Стефанова

  3.Мариана Попова

  4.Мария Кючукова

  5.Мария Койчева

  6.Мая Гюзелева

  7.Ивайло Митев

  8.Мариела Райчева

  9.Нели Коларова

  10.Димитринка Кюркчиева