Продължете към съдържанието

Магията на четката

Ива-Симона Любомирова Ангелова - 12 б
Деница Руменова Максимова - 12 б
Иванка Стойчева Петкова - 10 а
Виолета Соянова Христова - 12 б
Теодора Николаева Сталева - 12 б
Стефка Монева Монева - 12 б
Христина Тинкова Лалева - 12 б
Ивелина Драганова Пейчева - 12 б
Деница Руменова Максимова - 12 б
Галина Начева Коларова - 12 б
Искра Ванева Иванова - 12 б
Виолета Стоянова Христова - 12 б
Полина Стефанова Генчева - 12 б
Станислава Атанасова Атанасова- 12 б
Светла Стойкова Иванова - 10 а
Габриела Божидарова Минева -10 а
Анета Златомирова Златева - 12 б
Доляна Ганева Ганева - 9 б
Димитрина Станевяа Пулева - 9 б
Полина Стефанова Ганчева - 12 б
Румен Славчев Тилев- 10 а
Ива Каменова Петкова - 10 а
Ивелина Неделчева Кирова - 12 б
Антон Лазаров Лазаров - 10 а
Йоана Антонова Иванова- 10 а
Антон Лазаров Лазаров - 10 а
Лора Богомилова Димитрова - 10 а
Данко Светлинов Стоев - 10 а
Ивелина Руменова Димитрова - 12 б
Николина Ангелова Ангелова - 10 а
Лора Богомолова Димитрова - 10 а
Таня Тенчева Тенева - 9 б
Теодора Радославова Джамбазова - 10 а
Христофор Божидаров Минев - 10 а
Христофор Божидаров Минев - 10 а - Компютърна графика
Теодора Радославова Джамбазова - 10 а
Светла Стайкова Иванова 10 а